koci.cz

Státní dotace - program Zelená úsporám

Díky programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat dotace na zateplení. Program Ministerstva životního prostředí je zaměřen na úspory energie a na obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Od srpna roku 2013 mohou o dotace žádat majitelé rodinných domů. Dotace nemusejí být použity pouze na zateplení, ale například také na náhradu neekologického zdroje tepla či na výstavbu nízkoenergetických domů.

obrázek certifikátu Zelená úsporám

Naše firma byla zařazena do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) programu Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí (administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR).

Program je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Osvědčení způsobilosti

Naše firma je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti provádět práce a stavby od následujících firem: